Vervanging van een oude pomp levert kleine Duitse gemeente een besparing van 3000 euro en 7.500 kg CO2 per jaar op

Een kritisch oog voor de energiezuinigheid van oude pompen in volledig operationele fabrieken kan heel wat voordelen opleveren qua kosten en CO2-emissies, zoals werd aangetoond door de gemeente Lichtenau. De vervanging van een oude pomp door een pomp met een variabele snelheid leverde een energiebesparing op van rond de 40%.

Lichtenau is een kleine gemeente met 3.600 inwoners. Het lokale waterleidingbedrijf levert elk jaar 170.000 m³ water aan 1.300 huishoudens. De advisering over de oplossingen ten aanzien van de wateraanvoer was in handen van Augustin, een verkoop- en servicepartner van Lowara uit Gunzenhausen. Augustin stelde met de kennis en ondersteuning van Lowara zuinigere en innovatieve pompoplossingen voor.

Dankzij samenwerkingen als deze kunnen zelfs de kleinste waterschappen aanzienlijke besparingen realiseren met behulp van Lowara-technologie. In het geval van het waterleidingsstelsel van Lichtenau was een pomp voor het vullen van een hooggelegen tank stuk gegaan en moest mogelijk worden vervangen. De originele gietijzeren pomp met een capaciteit van 64 m³/u, debiet van 60 m en energieverbruik van 21,73 kW, had er al 45 jaar trouwe dienst opzitten.

Augustin adviseerde een verticale meertrapspomp uit de SV-serie, SVH6602F110T, met een motor van 11 kW en een hogere debiet dan de oude pomp (met een motor van 18,5 kW). In eerst instantie was het waterschap sceptisch, totdat uit een testrun bleek dat de pomp inderdaad een hogere opbrengst tegenover een lager energieverbruik levert. De frequentieregelaar op de pomp zorgt ervoor dat het debiet eenvoudig kan worden aangepast aan die van de overige pompen in het systeem.

De geïnstalleerde pomp werkt al meer dan twee jaar perfect in Lichtenau en uit een recente controle is gebleken dat de pomp bij dezelfde stroomsnelheid slechts 13,39 kW per uur verbruikt, wat een besparing oplevert van 8,34 kW/h ten opzichte van de oude gietijzeren pomp. Dit komt neer op een besparing van 39%. Tijdens de bedrijfstijd van circa 5.827 uur tot heden heeft de pomp minder verbruikt dan 48.597 kWh.

Op basis van de huidige energiekosten van € 0,18/kWh bedraagt de besparing € 8.748. Bovendien bedraagt de milieu-uitstoot van de gemeente minder dan 7.500 kg/jaar CO2, waarmee de productie van CO2 van Lichtenau ruim onder het Duitse gemiddelde komt.